Schola

 

Schola „Jedność” to grupa dziewczęca, pochodząca z Kasinki Małej. Swoją działalność rozpoczęła dokładnie 32 lata temu w 1990 roku, kiedy to w kaplicy na Zagródcu po raz pierwszy wybrzmiały dźwięki gitary i śpiew dwóch inicjatorek scholi: Stanisławy Skalskiej i Ireny Nawary, chcących uświetniać oprawą wokalno-instrumentalną każdą niedzielną mszę świętą w kaplicy. Z czasem zaczęły dołączać do nich ochotniczki i tak powstała młodzieżowa schola składająca się 10 dziewcząt pod przewodnictwem Stanisławy Skalskiej. W 2001 roku schola została przekazana w ręce Agaty Zięby (wtedy jeszcze Polańskiej), która zaangażowała w śpiew także dzieci. W efekcie powstała schola dziecięco-młodzieżowa, której nadano nazwę Jedność. Od około 2010 roku do teraz dzieło stworzone przed laty kontynuuje Honorata Kaleta, należąca od najmłodszych lat do grupy.

Przez cały ten czas schola podtrzymuje początkową ideę, śpiewając w niedziele i uroczystości psalmy, części stałe mszy świętej oraz pieśni religijne, często skomponowane przez same scholistki. Niemal każda kilkuletnia oraz nastoletnia mieszkanka Zagródca należy do scholi. Tradycją stało się, że starsze dziewczyny ustępują miejsca młodszym, by za kilka lat zapisać tutaj swoje córki. W dalszym ciągu skład scholi nieustannie się rozrasta, a obecnie scholę Jedność tworzą 43 dziewczyny w wieku 3 – 23 lat.

Dziewczęta należące do scholi bardzo chętnie uczestniczą w próbach oraz przygotowują się do występów, ćwicząc swoje umiejętności wokalne i instrumentalne. Spotkania najczęściej odbywają się raz w tygodniu, a przed koncertami nawet 3 razy w tygodniu. Scholistki wszystkie pieśni i piosenki wykonują w dwu lub trzy głosie. Grupa od 17 lat,poza uczestnictwem wyłącznie w gminnych konkursach, zaczęła brać udział w festiwalach i przeglądach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Schola prezentuje głównie kompozycje religijne oraz uczestniczy w festiwalach i przeglądach o charakterze religijnym, jak również i świeckim. Nierzadko efektem ćwiczeń i starań dziewczyn są osiągnięcia zdobywane w postaci wyróżnień i czołowych nagród w konkursach. Jedność często gości w kościele parafialnym w Kasince Małej oraz w innych zaprzyjaźnionych parafiach. Od kilku lat jest również zapraszana do Archidiecezji Krakowskiej, aby tam uczestniczyć we mszy świętej odprawianej za misjonarzy oraz wspólnie kolędować z Kolędnikami Misyjnymi z całej Archidiecezji Krakowskiej.

Schola nie tylko występuje w różnych regionach Polski, ale również świata. W 2020r. najstarsze przedstawicielki pierwszy raz reprezentowały scholę za granica na wyjeździe do Chorwacji, gdzie występowały w mieście Županja oraz na festiwalu ludowym „Igre na Bedenku”, prezentując piosenki biesiadne. Schola niejednokrotnie z wielką radością i sentymentem uświetnia ślubne msze święte byłych członkiń, jak i również par, które poproszą o oprawę uroczystości. Największym zaszczytem dla grupy była oprawa mszy świętej przy grobie Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Rzymie.

Pokłosiem działalności grupy Jedność są wydane trzy płyty. W 2008r. pojawiła się pierwsza z nich zatytułowana ,,Pieśni Betlejemskiej Nocy”, z aranżacją tradycyjnych, jak również mniej znanych kolęd. Kolejna płyta powstała w 2009r.- „Bądź dla mnie drogą”, składająca się z pieśni, które w większości zostały napisane przez członkinie grupy. Ostatnia płyta „Od serca do ucha” została wydana w 2019r., gdzie znajdują się zarówno pieśni religijne jak i kolędy.
Nie mogło na niej zabraknąć utworów skomponowanych przez scholistki. Również na przykładzie scholi prowadzono badania, które były podstawą 2 prac magisterskich.

W 2011r. schola Jedność została włączona do „Stowarzyszenia Zagródcańska Wspólnota Kulturalna Zagródcanie”.

Znakiem rozpoznawalnym scholi są stroje, które od początku jej działalności niejednokrotnie się zmieniały. Obecnie scholistki mają dwa stroje: na oficjalne występy i mniej oficjalne okazje. Schola bardziej uroczyste stroje chce uzupełnić o wyszywane gorsety, aby móc rozpowszechniać tradycję górali zagórzańskich, bezpośrednio powiązanych z regionem, z którego pochodzi Jedność.

Po każdym okresie uczestnictwa w występach, cała grupa wyjeżdża na ferie lub na wakacje, aby odpocząć i przygotować się na kolejne koncerty. Każde wspomnienie scholi Jedność jest uwiecznianie w kronice „aby starsze, a także młodsze pokolenia mogły doznać co najmniej cząstki tego, czego same doświadczyłyśmy”.

 

zagrodcanie-e1432627498971